Utbildning

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING HOS AVANS

Från år 2002 har vi uppdraget att för LärCentrum i Östersund bedriva utbildning inom områdena ekonomi, grafik och media. Våra utbildningar är gymnasiala och berättigar till studiestöd via CSN.

ATT STUDERA HOS OSS - Oavsett vilken utbildning du väljer så kan du delta i de schemalagda genomgångarna som oftast är en heldag per vecka. Övriga studier genomföras hemifrån eller hos oss. En till två dagar per vecka så har vi öppet för dig som hellre vill sitta här hos oss och studera. Då finns också närhet till lärarhjälp. Under hela kurstiden har du som deltagare tillgång till vår webbaserade utbildningsplattform där övningar och uppgifter tillhörande utbildningen inhämtas och inlämnas. Om du bor en bit ifrån Östersund så kan du medverka på genomgångarna via videouppkoppling hemifrån. 

VÅRA UTBILDARE är mycket kunniga inom de områden de utbildar i och arbetar också proffesionellt med Ekonomi och redovisning samt grafisk och medial produktion. Detta och deras goda förmåga att kommunicera och lära ut gör att du får en bra utbildning med verklighetsnära övningar och diskussioner och stort utrymme för flexibilitet.

LÄRARTÄTHET - Ny teknik har medfört ett mer flexibelt lärande där individen har ett stort svängrum gällande val studiemetoder studieschema. Det gör att den fysiska närvaron av en utbildare inte behövs 40 timmar i veckan. Utbildarna finns alltid närvarande de dagar då genomgångar genomförs och övrig tid finns de tillgängliga via e-post, telefon samt vår utbildningsplattform som de för övrigt ständigt uppdaterar och underhåller. 

KRAV PÅ FÖRKUNSKAPER inom respektive ämne har vi inte, men vi förutsätter att du har god datorvana och bemästrar viss filhantering. Du ska ha motsvarande grunddatakunskaper. För dig som kommer från ett annat land gäller att du är klar med SFI samt svenska som andraspråk eller grunläggande svenska 1-4.

ANSÖKAN TILL KURSER - Om du tillhör Östersunds kommun går du in på https://ostersund.alvis.se Där registrerar du dig som studerande för att kunna göra kursansökningar. Bor du i annan kommun, prata med komvux om hur du skall gå tillväga när du ansöker om kurser i annan kommun.


Aktuella kurser och kurspaket

Utbildning Fotograf och nätskribent
 
Kurslängd: 40 veckor
Kursstart: 5 september, 2022
Kursslut: 9 juni, 2023
Kan ansökas från: 15 april
Sista ansökningsdag: 5 juni

Utbildning Ekonomi- och redovisningsekonom
 
Kurslängd: 43 veckor
Kursstart: 5 september, 2022
Kursslut: 30 juni, 2023
Kan ansökas från: 15 april
Sista ansökningsdag: 5 juni

Utbildning Visuell grafisk kommunikatör
 
Kurslängd: 25 veckor
Kursstart: 5 september 2022
Kursslut:  24 februari 2023
Kan ansökas från: 15 april
Sista ansökningsdag: 5 juni

Adress

Avansgruppen Sweden AB
Hyggesvägen 19
831 48  Östersund

Telefon
  • Kontor: 063-57 50 60
  • Utbildning: 063-57 50 65
  • Öppettider: vardagar 8-16
E-post
  • info@avans.se
  • utbildning@avans.se